בר - P.O.S
סדרנות סחורה ברשתות ובקרת סדרנות ומדף ברשתות
  • פריסה ארצית
שירותי מנגנון הסדרנות:
  • צילום מדפים ובדיקת נראות ON LINE
  • בדיקת פלנוגרמות
  • ספירות מלאי
  • ועוד.
המערך כולל:
  • מסופונים סלולריים הנתמכים במערכת מחשב תומכת פלנוגרמה עד רמת התא הבודד
  • מערך סדרנים מתמחים