משלוח מוצרים במסירה אישית, אחסון, ניהול מלאי, ליקוט ואספקה ללקוחות קצה   משלוח מוצרים במסירה אישית, אחסון, ניהול מלאי, ליקוט ואספקה ללקוחות קצה

הפצת עיתונים, וכתבי עת לבית הלקוח בפריסה ארצית   הפצת עיתונים וכתבי עת לבית הלקוח בפריסה ארצית

הפצת עיתונים , כתבי עת ומוצרי צריכה לרשתות שווק ונקודות מכירה   הפצת עיתונים , כתבי עת ומוצרי צריכה לרשתות שווק ונקודות מכירה

חלוקת דואר כמותי לבתי לקוחות עבור לקוחות מסחריים   חלוקת דואר כמותי לבתי לקוחות עבור לקוחות מסחריים

פתרונות לוגיסטיקה והפצה ייחודיים בתחום קידום מכירות   פתרונות לוגיסטיקה והפצה ייחודיים בתחום קידום מכירות

סדרנות סחורה ברשתות ובקרת סדרנות ומדף ברשתות   סדרנות סחורה ברשתות ובקרת סדרנות ומדף ברשתות